Shqipe – Albanisch

Jeni te semure,por nuk keni dokumenta?
Ne ofrojme keshillim mjeksore anonim, te besueshem dhe falas per ata qe kane aplikuar per azil ose qe nuk kane ende leje qendrimi. Ne jemi nje organizate e pavarur per te drejtat e njeriut dhe nuk i transmetojme asnje lloj informacioni zyrave shteterore.
Keshillimet mejksore mund tí vizitoni cdo te enjte nga ora 16:00 deri ne oren 17:30 ne Qendren e Migracionit Göttingen.
Aty do te keni mundesine, qe te vizitoheni prej mjekeve perkates.

Qendra e Migracionit Göttingen
Weender Straße 42
37073 Göttingen

Tel.0551/557 66 ( ne jemi gjate orarit te keshillimit te disponueshem t´ju pergjigjemi telefonatave)

Ne rast urgjence: 0170 8457583