‏زبان فارسی‎ – Farsi

مریض هستید و هیچ گونه کاغذی ندارید؟
ما برای مهاجرین و کسانی که غیر قانونی اینجا زندگی میکنند به طور رایگان و همچنین قابل اطمینان مشاوره پزشکی انجام میدهیم.
ما یک سازمان مستقل هستیم که اطلاعاتی را که شما در اختیار ما قرار میدهید به هیچ عنوان در اختیار مقامات دولتی یا امور خارجه قرار نمیدهیم.
زمان مشاوره ما همیشه پنجشنبه ها از ساعت 16:00 تا 17:30 در اداره مرکز مهاجرت گوتینگن است. در انجا شما به
پزشک معرفی شده و به امور پزشکی شما بررسی خواهی شد.

اداره امور مهاجرت گوتینگن:
Weender Straße 42
37073 Göttingen